Ενημέρωση για τη λειτουργία της ΕΔΥ

 

Εγγραφές των μαθητών και μαθητριών στην Α' Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2022-2023

Οδηγίες

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Τα παραπάνω έντυπα μπορείτε να τα κατεβάσετε και να τα συμπληρώσετε ή να τα πάρετε από το σχολείο μας. Τα επιστρέφετε συμπληρωμένα στο σχολείο το πολύ μέχρι την ημέρα του Αγιασμού το Σεπτέμβριο.

Προσέλευση γονέων στο σχολείο από Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 έως Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρες 8:00 πμ - 10:00 πμ.

 

 To blog μας..

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

10306

Δωρεάν και Ανώνυμη 24ωρης λειτουργίας

 

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»

ESPA

Διεύθυνση: Νάξου 36, 173 42 Άγιος Δημήτριος

 

Τηλέφωνα: 210 9734154, 21 1012 3047

email: mail@5gym-ag-dimitr.att.sch.gr

Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων: sg.5.gymn.agdim@gmail.com

τελευταία ενημέρωση 16/06/2022

Σχεδίαση-Υλοποίηση-Συντήρηση: Γιώτα Χορταριά ΠΕ86